Chang Shen
PRODUCT
Necking machine , can making machine , food can

1 Necking Machine, Can Making Machine for round tin can

Model:CS03108N
1 Necking Machine, Can Making Machine for beverage, food, Powdered Milk and round tin can

Beading machine , can making line , tinned sardines

1 Beading Machine, Can Making Machine for round tin can

Model:CS03108R
1 Beading Machine, Can Making Machine for beverage, Food, Powdered Milk and round tin can

Necking machine , flanging machine , food can

1 Necking and 1 Flanging Combination, for round tin and aerosol can

Model:CS032080
1 Necking and 1 Flanging Combination, vertical Can Making Machine for beverage, food, powdered milk round tin and aerosol can

Combination machine , condensed milk can , fish can

2 Necking and 1 Flanging Combination, for round tin can

Model:CS033080
2 Necking and 1 Flanging Combination, vertical Can Making Machine for beverage, food, powdered milk and round tin can

Can making , canned food , fruit can

3 Necking 1 Flanging combination, for round tin can

Model:CS034080
3 Necking 1 Flanging combination, vertical Can Making Machine for beverage, food, powdered milk and round tin can

Necking machine , flanging machine , tinned pineapple

5 Necking and 1 Flanging Combination, for round tin can

Model:CS036080
5 Necking and 1 Flanging Combination, vertical Can Making Machine for beverage, food, powdered milk and round tin can

Condensed milk can , sardine can , can making machine

1 Necking 1 Flanging and 1 beading Combination, for round tin can

Model:CS03308R
1 Necking 1 Flanging and 1 Beading Combination, vertical Can Making Machine for beverage, food, condensed milk and round tin can

Powdered milk can , combination machine , tin can

1 Flanging and 1 beading combination, for round tin can

Model:CS03206B
1 Flanging and 1 beading combination, vertical can making machine for beverage, food, powdered milk and round tin can

No.58, Jing 3rd Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435059, Taiwan (R.O.C.)
+886-4-26595788
+886-4-26595789
sales@changshen.com.tw
Copyright © 2015 Chang Shen Machinery Co., Ltd. Design byDAH